Realkompetence-vurdering (RKV)

Hvad er Realkompetencevurdering (RKV)?

Det er en afklaring af, hvilke kompetencer en person har, og hvilke som er mangelfulde inden for et bestemt fag/uddannelse.

 

Derudover er den en objektiv vurdering af:

  • Om personen har 2 års relevant erhvervserfaring
  • Hvilke standardmeritter er mulige ift. uddannelsen
  • Om personen er fyldt 25 år
  • Have afsluttet folkeskolens 9. klasses afgangsprøve eller tilsvarende

 

Derudover indeholder den:

  • Konkret skøn om mulighed for yderligere afkortning af varigheden af uddannelsen vha. relevant RKV, hvor personen testes i faglige emner.

 

Herefter afgøres det, hvilken ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV) personen skal uddannes på.

EUV1Min. 2 års relevant erhvervserfaring => Skoleundervisning og ingen praktik
EUV2Noget relevant erhvervserfaring eller uddannelse => Skoleundervisning og afkortet praktikforløb
EVU3Ingen relevant erhvervserfaring => Fuld skoleundervisning og fuld praktikforløb

RKV skal være foretaget inden personen starter på skole.

 

Proces for et realkompetenceforløb: