Industri

Industri

Industri

Inden for industri & produktion er uddannelsesudvalget stort. Uddannelserne tilbyder alt fra smed til industritekniker som arbejder med både styring og fremstilling af produkter.

Vi tilbyder, i fællesskab med jer, at udarbejde en operationel kompetenceforsyningsplan, der fortæller, hvor i virksomheden, det kan være hensigtsmæssigt, at I uddanner jeres ufaglærte til faglærte eller løfter faglærte til et erhvervsakademiniveau.

Vores konsulenter sørger for, at I får en let vej til uddannelse.

Hvis I er i vækst men har større ambitioner, kan Copenhagen Business HUB, som vi samarbejde med, via deres værktøjer og netværk være med til at løse jeres udfordringer. De hjælper med at analysere på virksomhedens økonomi og nøgletal samtidig med, at de giver inspiration til, hvordan man åbner dørene til nye markeder.

Anden information:

Information om uddannelser indenfor Industri:

TEC

Automatik og proces

Automatikmontør

Automatiktekniker

Data og kommunikation

Elektriker

Elektronik og svagstrøm

Elektronikfagtekniker

Køletekniker

Køleassistent

Køletekniker

Lageruddannelsen

Lagermedhjælper

Lageroperatør

Smed

Rustfast smed, klejnsmed og svejser

Vejgodstransport

Lastbilschauffør

Godschauffør

U/Nord

Elektriker

Mekaniker

Industrioperatør

NEXT Uddannelse København

CNC-tekniker

Elektriker

Industrioperatør

Industritekniker

Procesoperatør

Produktør

Smed

Tandtekniker

Værktøjsmager