AUB

Maksimale satser for lønrefusion 2019

AUB’s refusionssatser er gennemsnitlige refusionssatser på tværs af overenskomster i Danmark.

Da der er forskel på, hvilken ugeløn elever på forskellige uddannelser skal have, er der også forskel på hvilken refusionssats, I har ret til.

 Kr. pr. skoleuge
1. års-elever2.750
2. års-elever3.040
3. års-elever3.470
4. års-elever4.040
Voksenelev5.150

IKUF

Du har ret til at søge tilskud fra IKUF, når du har været ansat på samme virksomhed, der er omfattet af en af følgende overenskomster:

  • Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst (ansættelse i mindst 6. måned)
  • Overenskomst mellem DI og CO-industri for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere (ansættelse i mindst 6. måned)
  • Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og NNF (ansættelse i mindst 6. måned)
  • Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og NNF (ansættelse i mindst 9. måned)

Lønkompensation

Du kan søge lønkompensation for det antal fraværstimer, som du er fraværende fra dit arbejde ifm. uddannelsen og ikke for de timer, som din uddannelse varer. Arbejder du om natten, kan du kun søge lønkompensation for fraværstimer for én nat pr. kursusdag og ikke for både natten før og efter kursusdagen.

Du kan søge om at få tilskud fra IKUF til 85% af dit løntab. Din arbejdsgiver må ikke udbetale hel eller delvis løn til dig, mens du er på uddannelse.

Du skal angive din løn uden pension, ferietillæg, skifteholdstillæg og fritvalgskonto. Beregningsmodulet påfører automatisk pension, ferietillæg og fritvalgskonto i henhold til overenskomsterne.

Vær opmærksom på, at de 85% af løntabet sandsynligvis skal dækkes i samarbejde med VEU eller SVU, som du derfor selv skal huske at søge.

Voksenlærlingetilskud

Oversigt over voksenlærlingetilskud pr. 1. april 2018

Felter markeret med gråt: Intet voksenlærlingetilskud – og ingen mulighed for dispensation.

*Forældet uddannelse er en uddannelse, som er færdiggjort for mere end 5 år siden og ikke er brugt de seneste 5 år.

Bemærk: Ved alle ansøgninger gælder, at jobcentret træffer afgørelse om tilskud i forhold til ledighed/beskæftigelse ved uddannelsens påbegyndelse.

Ny regel: Virksomheden kan ikke få tilskud til at ansætte en ledig som voksenlærling, hvis den ledige har været ordinært ansat i virksomheden inden for de seneste 6 måneder (Værnsreglen).

Kompetencefonde

Under mange overenskomster findes der økonomiske støttemuligheder via den respektive kompetencefond. Informationen findes under medarbejderenes respektive overenskomster.

cool cirkel

KONTAKT OS
Ring til os
på tlf. 21 70 81 02
Hvis I ønsker at høre mere om muligheden for opkvalificering af jeres medarbejdere.

Vi hjælper jer.