Workshops og Konference

Afslutningskonferencen den 18. november 2021 – ”Flere veje til flere faglærte”

Konference dagen var delt i først en interndel og senere en eksterndel, hvor der var inviteret erhvervsskoler, erhvervsakademier, arbejdsmarkedets parter samt Region Hovedstaden.

Dagens program for den eksterne del:

Oplæg omkring Restarts maskinrum, ved Mads Nielsen-Gravholt og Grith Lund.

Oplæg omkring erfaringer fra Restart i forbindelse med virksomhedsbesøg, ved Københavns Professionshøjskole, Sigen Roslef Rieland og Felicia Lind Benthien.

Oplæg omkring det politiske systems udfordringer, ”Entreprenørstaten”, ved Sigge Winther Nielsen.

 

  • Andre projektrelaterede aktiviteter hvor Restart-konsulenterne har deltaget:

 

  • Intern projektrelaterede arrangementer for Restart-konsulenter:

    Træning i virtuel mødeafholdelse marts – maj 2021

    Workshopforløb omkring motivation februar – marts 2020

    Salgstræning januar – marts 2019

Konference dagens interne del blev faciliteret af Julie Dinesen fra Aron, Center for bæredygtigt arbejdsliv.

Restart-konsulent Grith Lund holder sit hands on-oplæg omkring virksomhedsbesøg ved den eksterne del af konference dagen.

Sigge Winther Nielsen afsluttede konference dagen af ​​med sit oplæg omkring bogen “Entreprenørstaten”.